- Kapat

Kullanıcı Sözleşmesi

Taraflar

1.1.

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Bitci Kullanım Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanım Sözleşmesi' olarak anılacaktır), İşbu kullanım sözleşmesi, "BİTCİ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ" (bundan sonra BİTCİ olarak anılacaktır) ile www.bitci.com sitesine (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır. ) üye olan kullanıcı arasında düzenlenmiştir.

Tanımlar

2.1. Bitci

Ortakent Yahşi Mahallesi, Hortma Caddesi, No:9 Bodrum/MUĞLA adresli BİTCİ TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ.

2.2. Kripto Para

Kriptografik/şifreli olarak güvenli işlem yapmaya ve ek sanal para arzına olanak sağlayan dijital değerlere, kripto para denir. Kripto paralar, alternatif para birimidirler, dijitaldirler ve aynı zamanda sanal paradırlar. Kripto-paralar, merkezi elektronik paraların ve bankacılık sistemlerindekinin aksine, merkezi olmayan yapıdadırlar. Merkezi olmayan bu yapının kontrolü Blok-Zincir (BlockChain) işlem veri tabanları tarafından gerçekleştirilir. (*)

2.3. Kripto cüzdanı

Coin adreslerinizi ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasıdır. Coinler (kripto paralar) adresler arasında transfer edilebilir. Bu adresler rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir.

2.4. Kullanıcı

Siteye üye olan ve BİTCİ tarafından sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

2.5. Site

www.bitci.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi

Hak ve Yükümlülükler

3.1.

Bitci hizmetine bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri sınai hakların sahibi (üçüncü partilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere), Bitci Teknoloji Anonim Şirketi’dir. Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif hakları tamamen Bitci’ye aittir. Servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ayrıca tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına hiçbir şekilde izin verilmemektedir.

3.2.

Kullanıcı; hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, kendi üyeliğini her ne nam ve ad altında olursa olsun başkasına kullandıramaz. Bu durumda Bitci kullanıcının hesabını iptal etme, durdurma, askıya alma hakkına sahiptir. Kullanıcının kripto para varlıkları bu durumdan etkilenmez. Bitci’nin bu haklarını kullanması nedeniyle kullanıcı, Bitci’yi gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul eder. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de kullanıcıya aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa kullanıcının Kripto Para (Coin) varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa Kripto Para (Coin) varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde kullanıcıya derhal iade edilir.

3.3.

Site’ye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, ayrıca şifre ve kullanıcı adının korunmasından, başka kimselerle paylaşılmamasından kullanıcının kendisi sorumludur. Bu bilgilerin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Bitci servislerinin kullanılması halinde Bitci hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

3.4.

Söz konusu Site'nin, kullanıcının hatası sonucu doğacak, her türlü zarar, sorumluluk ve/veya kayıplardan dolayı Bitci Teknoloji Anonim Şirketi, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin hiçbirinin hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5.

Kullanıcılar yalnızca hukuka ve mevzuata uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların hukuka ve mevzuata aykırı işlem yapmalarının fark edilmesi halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.

3.6.

Kullanıcıların Site üzerinde aldığı hizmetleri kullanarak yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Bitci’nin hiçbir hukuki ya da idari sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7.

Kullanıcılar sitede hesap sahibi olmak için bir üye formu doldururlar. Siteye üye olan kullanıcı TC Kimlik numarasını doğrulaması halinde günlük, 500.000,00-TRY (BeşyüzbinTRY) aylık, 5.000.000,00-TRY (beşmilyonTRY) işlem yapabilmektedir. Bu rakamın üzerinde Türk Lirası işlemleri için (para yatırma, para çekme işlemleri için) kimlik ve adres bilgilerini belgelemek zorundadır. Kullanıcı tarafından kimlik ve adres bilgilerinin belgelenmemesi halinde, Bitci kullanıcıya ait hesap üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı tarafından belgelenen kimlik ve adres bilgileri sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uyarlı olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili resmi makamlar ile paylaşılacaktır. Bitci, bu haller dışında kullanıcıya ait kimlik, adres, bilgi ve belgelerini hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişi ile paylaşmayacağını taahhüt eder.

3.8.

Bitci, kullanıcılar tarafından yapılan iş emirlerini, para transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkında sahiptir. Ancak bu halde Bitci, kullanıcılar tarafından yatırılan parayı derhal iade edecektir.

3.9.

Para yatırma işlemlerinin, Kullanıcı ile aynı ismin altına kayıtlı olan banka hesabından yapılması zorunludur.

3.10.

ATM'ler üzerinden kartsız bankacılık yöntemleri ile transfer yapılmamalıdır. Bu tip işlemlerin saptanması durumunda, Bitci’nin söz konusu transferleri iade etme hakkına sahiptir.

3.11.

Para yatırma ve çekme işlemleri sürelerinde beyan edilen sürelerin dışında işlem yapılması durumunda Bitci doğacak veya doğabilecek zararlar veya kayıplardan sorumlu değildir.

3.12.

Bitci reddettiği ve gerçekleştirmediği transferlerin iadesi için kimlik ibrazı ve transfer gerçekleştiren kişinin banka hesabı bilgisini isteme hakkında sahiptir.

3.13.

Bitci para yatırma ve çekme kurallarında değişiklik yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Ancak Bitci yaptığı değişiklikleri www.bitci.com internet sitesinde bulunan yardım sayfalarında veya diğer sayfalarda ilan edeceğini taahhüt eder.

3.14.

Bitci destek hizmetlerini yalnızca destek@bitci.com e-posta adresi üzerinden sağlamaktadır. Bitci bu e-posta adresi dışında bir yöntem ile kullanıcılarına destek hizmeti sağlamaz, destek yazışmalarında şifre sormaz, kullanıcılarından kripto para göndermeleri için bir kripto para adresi bildirmez. Bu husus bir tebliğ niteliğinde olup, Bitci bahsi geçen e-posta adresi dışındaki bir adresten gönderilmiş bir e-posta sebebiyle kullanıcılarının uğradığı ya da uğraması muhtemel zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamaz.

3.15.

Kullanıcılar kendi hesaplarının güvenliklerini sağlamak zorundadır.

3.16.

Bitci bir kripto para alış satış platformudur. Site üzerinden kullanıcılar birbirlerine açık arttırma veya eksiltme yöntemi ile kripto para birimlerini alır veya satarlar. Bitci bir aracı sitedir. Sitede oluşan fiyatları Bitci belirlemez bu sebepten fiyatlarda olan değişikliklerden dolayı kullanıcıların zarar veya kayıplara uğramasından ve doğan ya da doğacak zararlardan Bitci sorumlu tutulamaz.

3.17.

Bitci benzer alış satış platformlarından bağımsız bir şirket olup, herhangi bir kuruluşun temsilcisi değildir. Kullanıcı tarafından Bitci haricinde bir alış satış platformunda yapılan alış satış işlemlerinden ve bu işlemlerden doğan ya da doğacak zararlardan Bitci hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.18.

Kripto para birimlerine yatırım yapmanın getirdiği belli başlı riskler vardır. Kullanıcılar işbu sözleşmenin kabul edilip onaylanması ile kripto para birimlerine yatırımının risklerini anladıklarını ve yatırımın sebep olduğu ya da olabileceği zarar ve ziyanlardan Bitci’yi sorumlu tutmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler. Fiyat değişimlerinden oluşan kâr ve zararlardan kullanıcılar sorumludur. Kullanıcıların, bir kayıp ya da zarar yaşaması durumunda Bitci’den hiçbir hak talep edemezler.

3.19.

Bitci üzerinden satın alınan kripto paraların ne şekilde kullanıldığı, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin, bir suçta kullanılıp kullanılmadığının, teknik olarak takibi mümkün değildir. Kripto paraların kötüye kullanılmasından doğan ya da doğacak, kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, menfi veya müspet zararlarından Bitci sorumlu tutulamaz.

3.20.

Kripto para kullanımı ile ilgili yasal sorumluluklar ve vergi mükellefiyetlerinden kullanıcılar bizzat sorumludur. Bitci, Kullanıcıların kazanç ve kayıplarından oluşan vergisel mükellefiyetlerinden sorumlu tutulamaz.

3.21.

Bitci, siteye üye olan kullanıcının güvenliğini azami ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bitci basiretli bir tacir gibi davranarak gerekli tüm özeni gösterecektir. Kullanıcıya ait birikimler olası bir siber saldırıya karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda (cold storage) saklanır. Bitci tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın hesabın yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Bitci servislerinin kullanılması halinde oluşabilecek hırsızlık / dolandırıcılık olaylarından dolayı Bitci sorumlu tutulamaz.

3.22.

Site, sadece Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet eden gerçek kişilere hizmet verir.

3.23.

Kullanıcıların 18 yaşından büyük olması zorunludur. 18 yaş kriteri, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine göre belirlenmektedir. Kullanıcı işbu sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Bitci, herhangi bir nedenle sahibinin 18 yaşından küçük olduğunu tespit ettiği veya 18 yaşından küçüklerce kullanıldığından şüphe ettiği Kullanıcı hesaplarını ihbarsız olarak sonlandırma/askıya alma hakkına sahiptir. 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden Kullanıcı, bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğundan res’en sorumludur. Bitci, Kullanıcı ile ilgili tüm işlemlerde bu beyana itimat eder ve buna göre davranır.

3.24.

Her Kullanıcı, sadece bir Kullanıcı hesabına sahip olabilir. Kullanıcı Site'yi sadece işbu Sözleşme'de tanımlanan hizmetlerden faydalanılması amacı ile kullanabilir. Bitci, aynı kişi tarafından kullanılan birden fazla Kullanıcı hesabı bulunması durumunda ilgili Kullanıcı hesaplarını ihbarsız olarak sonlandırma/askıya alma hakkına sahiptir.

3.25.

Bitci, işlemlerin teknik hatalardan dolayı, gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi gibi durumlarda, sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına, bu işlemleri iptal edebilir veya geri alabilir. İptal ve geri alma sırasında bu Kullanıcı hesapları dondurulabilir, eğer herhangi bir ödeme yapıldı ise haksız yapılmış ödemenin iadesi istenebilir, iade edilmemesi halinde Bitci her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir. Bu tarz işlemlerden dolayı Bitci sorumlu tutulamaz ve hak talep edilemez.

3.26.

Bitci, internet sitesinde oluşabilecek teknik arızalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kısa süreli yada uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan Bitci sorumlu tutulamaz.

Ücretlendirme

4.1.

Bitci, hizmetlerle ilgili ücretlerini Site’nin destek bölümünde ilan etmektedir. İlgili bölüme komisyonlar ve limitler adresinden ulaşılmaktadır. Bu bölümde bulunan ücretler işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olup yardım bölümünde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

4.2.

Bitci, alış ve satış işlemlerinde kullanıcıdan kendi belirlediği bir oran üzerinden hizmet bedeli alma hakkına sahiptir. Türk Lirası çekme işleminde kullanıcıdan kendi belirlediği bir işlem ücreti alma hakkına sahiptir. Bitci, bu ücret ve oranlar üzerinde dilediği zaman önceden bildirmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak yapılan değişiklikler sitede ilan edilecektir.

4.3.

Site üzerinden yapılan kripto para transferleri iade edilemez. Kripto para transferleri iade edilemediğinden dolayı Bitci tarafından kullanıcıdan alınan hizmet bedeli ve işlem ücretleri de iade edilemez. Kullanıcı bu madde hükümlerini işbu sözleşmenin imzalanması ile peşinen kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü bu işlemlerden dolayı Bitci’yi gayri kabili rücu ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Gizlilik Politikası

5.1.

İş bu sözleşmenin kullanıcı tarafından kabul ve onaylanması halinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki Kanundan doğan hak ve yükümlülükleri, Bitci ile Kullanıcı karşılıklı olarak kabul edilmiş sayılacak ve Kanun kapsamına uygun olarak davranacaklarını kabul ve tahahhüt ederler.

5.2.

Bitci, kullanıcıya ait IP adreslerini, erişim sağladıkları cihazı ve modeli, işletim sistemleri ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmesi ile bu hususlarda Bitci’ye açık rıza verdiğini de kabul eder. Bitci, topladığı bu bilgileri, kullanıcılarını genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, kullanıcı ve sistem güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amacı ile kullanabilir.

5.3.

Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

5.4.

Bitci, site içerisinde başkaca sitelere bağlantı sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir veya bu sitelere yönlendirebilir. Kullanıcının bu şekilde eriştiği üçüncü parti sitelerde uygulanan gizlilik uygulaması ve politikaları ile barındırdıkları içeriğe ilişkin Bitci sorumlu değildir.

5.5.

Bitci, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar:

5.5.1.

Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

5.5.2.

Bitci kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

5.5.3.

Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,

5.5.4.

Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

5.6.

Bitci, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanıcıyı veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

Sorumsuzluk Beyanı

6.1.

Bitci.com Site’si üzerinde sunulan her tür içerik, 3. Partilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. Bitci tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar; sadece bilgilendirmeye ve tavsiyeye yöneliktir ve doğrudan çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Veriler birbiriyle çelişkili veya tutarsız olabilir. Bu tür durumlarda Bitci hiçbir sorumluluk üstlenmez.

6.2.

Bitci, kendisi tarafından sunulan içeriklerin kullanıcı yoluyla herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak, her türlü ticarete elverişlilik, performans, pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dahil olmak üzere ister açık ister örtülü olsun, hiçbir şekilde garanti vermez. Tüm içerikler kullanıcıya ‘olduğu gibi’ sunulmaktadır. Bitci içeriklerin kullanılmasından doğabilecek kar kayıplarından ya da menfi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bitci tarafından sunulan içeriklerde, herhangi bir kişiye/ kuruma/ şirkete/ markaya yapılan atıf, bu kişilerin/ kurumların/ şirketlerin/ markaların piyasa değerine, çeşitli kriterlerdeki sıralamalarına, marka değerlerine etki yapacak veya hisse senetlerinin satın alınmasına, satılmasına veya elde tutulmasına yönelik bir tavsiye değildir.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

Site’nin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu Site ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda işbu Kullanım Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Hukuku esas olup, İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

Sözleşme Değişiklikleri

Bitci bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına tek taraflı olarak haizdir.

Yürürlük ve Kabul

9.1.

Bu internet sitesinin herhangi bir sayfasına girerek, Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Kullanım Sözleşmesi Bitci tarafından Site üzerinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.

9.2.

Kullanım Sözleşmesi’nin şartlarını kabul etmeyen kullanıcıların Site’yi ve Site üzerinden sağlanan servisleri kullanmamaları gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ya da doğacak olan zararlardan Bitci sorumlu tutulamaz.

Soporte

Size daha iyi, hızlı ve güvenli hizmet sunabilmek için sitemizde çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.