Stake Hizmetleri

İşbu Stake Hizmeti Şartları (“Stake Eki”) BİTCİ Teknoloji Anonim Şirketi (“BİTCİ”) Kullanıcı Sözleşmesi’ne ek olarak hazırlanmıştır. Kullanıcı www.bitci.com internet sitesi üzerinden sunulan Stake Hizmetleri’ni kullanarak, Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki ve Stake Eki'ndeki tüm hükümleri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. 


Stake Eki’nde belirtilen koşulları kabul etmiyorsanız, Stake Hizmetleri’ni doğrudan veya dolaylı olarak kullanmayınız.

1. Tanımlar


1.1. Kullanıcı Sözleşmesi: BİTCİ Teknoloji Anonim Şirketi Kullanıcı Sözleşmesi

1.2. İnternet Sitesi: www.bitci.com

1.3. Bitcicoin: Kullanıcıların Staking İşlemi gerçekleştirebileceği dijital varlık

1.4. Stake Hizmetleri: Kullanıcıların Staking İşlemi gerçekleştirerek yararlanabileceği hizmetler

1.5. Esnek Staking: Kullanıcı’nın hesabındaki Bitcicoin’i herhangi bir süre sınırına tabi olmaksızın stake etmesi

1.6. Kilitli Staking: Kullanıcı’nın hesabındaki belirlediği miktardaki Bitcicoin’i belirli süre kadar kullanamayacak şekilde stake etmesi 

1.7. Staking İşlemi: Kullanıcıların Stake Hizmetleri’nden yararlanmak üzere gerçekleştirdiği Esnek Staking ve Kilitli Staking işlemlerinin birlikte adlandırılması

1.8. Stake Ödülü: Kullanıcıların stake süreleri dikkate alınarak hesaplanan Staking İşlemi sonucunda kazandıkları ödül.

2. Genel Hükümler

2.1. Stake Hizmetleri yalnızca internet sitesi üzerinden sunulmaktadır. 

2.2. Stake Hizmetleri’nden yararlanmak isteyen internet sitesi ziyaretçilerinin BİTCİ kullanıcı hesabının bulunması gerekmektedir. 

2.3. Kullanıcı, hesabındaki "Bitcicoin"in kısmen veya tamamen BİTCİ tarafından veya BİTCİ’nin ön yazılı onayına tabi olmak kaydıyla üçüncü taraflarca, tamamen BİTCİ'nin takdirine bağlı olarak stake edilmesine izin verir.

3. Stake Hizmetleri’nden Yararlanma Koşulları

3.1. İnternet sitesi üzerinden sunulan Stake Hizmetleri varsayılan olarak Kullanıcı'ya sunulmaktadır. Kullanıcılar diledikleri zaman opsiyonel olan Stake Hizmetleri'ni sonlandırabilir. 

3.2. Kullanıcı’nın tek parça Staking İşlemi için limiti minimum 100 Bitcicoin, maksimum 1.000.000 (birmilyon) Bitcicoin’dir. Toplam Stake miktarı 5.000.000 (beşmilyon) Bitcicoin olup en fazla 50 adet Staking İşlemi gerçekleştirilebilir. Miktar ve adet hesaplamalarında Esnek Staking ve Kilitli Staking İşlemler’i birlikte hesaplanır.

3.3. Açık emirlerde belirtilen Bitcicoin’ler ile Kilitli Staking İşlemi’nde tutulan Bitcicoin’ler başka bir Staking İşlemi’nde kullanılamaz ve Staking İşlemi gerçekleştirmek için gerekli olan minimum limitin (100 Bitcicoin) hesaplamasına dahil edilmez.  

3.4. İnternet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek Staking İşlemi ücretsiz olup BİTCİ, bu işlemler için herhangi bir hizmet bedeli talep etmemektedir. BİTCİ Stake Eki’nde daha sonra yapacağı bir güncelleme ile hizmet bedeli alma hakkını saklı tutar. Yapılacak güncelleme BİTCİ’nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kullanıcılara sunulacak olup duyuru tarihinden itibaren ileriye etkili olarak uygulanacaktır. Kullanıcılar Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve Stake Eki’nde yapılacak güncellemeleri takip etmekle yükümlüdür.

3.5. Kullanıcı’nın Stake Ödülü, Staking İşlemi’ni başlattığı tarihten durduğu tarihe kadar olan gün (durdurduğu gün de dahil) sayısı üzerinden internet sitesindeki “Staking” bölümünde yer alan hesaplama yöntemi ile tespit edilir. Kazanılan Stake Ödülü Bitcicoin olarak Kullanıcı’nın hesabına transfer edilir.    

3.6. Kullanıcı stake ettiği Bitcicoin’lerini süre sınırlaması olmaksızın çekme hakkına sahiptir. Her coinin blokzinciri ağına bağlı olarak farklı para çekme ve çevrimdışı dönemleri bulunmaktadır.

3.7. Kullanıcı, BİTCİ’nin Stake Hizmetleri ile ilgili kendisine yatırım, yasal veya vergi tavsiyesi vermediğini beyan eder.

3.8. Kullanıcı Esnek Staking’de işlemi dilediği zaman sonlandırma hakkını haizdir. Kilitli Staking’de ise Kullanıcı’nın belirlediği süreden önce işlemi iptal etme hakkı bulunmamaktadır. 

3.9. Kullanıcı Esnek Staking ile Bitcicoin’lerden Stake Ödülü kazanmak için Bitcicoin’lerini en az 24 saat stake sisteminde tutacaktır. Kullanıcı 24 saatten daha kısa süre stake sisteminde tuttuğu Bitcicoin’lerden Stake Ödülü kazanamaz.  

3.10. BİTCİ, Bitcicoin’lerin Esnek Staking’de en az 24 saat; Kilitli Staking’de ise Kullanıcı’nın seçtiği kilit süresi boyunca sistemde tutulması şartıyla kullanıcılara Stake Ödülü kazanmayı garanti eder. 

4. Kesme Cezası

4.1. Kullanıcı'ya; Kullanıcı Sözleşmesi ile Stake Eki'ne aykırı olarak gerçekleştirdiği, Stake Hizmetleri’nin işleyişini bozacak doğrudan ya da dolaylı herhangi bir eylem gerçekleştirmesi halinde kesme cezası uygulanır. Kesme cezası uygulanan Kullanıcı'nın Stake Ödülü'nün bir kısmı ya da tamamı kesilir ve kullanıcı hesabı geçici süreliğine veya kalıcı olarak kapatılır.

5. Vergisel Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı hesabı üzerinden gerçekleştireceği Staking İşlemi'nden kaynaklanan tüm vergilerle iligili beyanda bulunmak ve mükellefi olduğu/olacağı vergileri ödemekle yükümlüdür. 

Bu Stake Eki’nde hakkında hüküm olmayan haller için Kullanıcı Sözleşmesi uygulanır. BİTCİ; Stake Eki ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin şartlarını ve uygulamasını, Kullanıcı’nın kazanılmış statüsü korunmak kaydıyla, her zaman tek taraflı, önceden duyurarak, geçici veya sürekli, kısmen veya tamamen değiştirme ve sonlandırma hakkına sahiptir.   

Nous utilisons des témoins de connexion sur notre site pour un service amélioré, rapide et fiable. Veuillez examiner notre Politique en Matière des Témoins de Connexion pour une information détaillée.