Aydınlatma Metni

Bitci Teknoloji Anonim Şirketi (“Bitci”) veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat (ilgili Mevzuat”) uyarınca sizleri kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Verilerin Toplanması

Bitci tarafından sahip olunan veya işletilen mobil uygulamaları, web siteleri veya diğer platformlar (“platform(lar)”) aracılığıyla sizlere sunulan herhangi bir ürün veya hizmeti (“hizmetler”) ya da platformlar üzerinden sağlanan diğer içerikleri (“içerik”)  kullanmak için Açık Rıza Beyanı’nı kabul ederek, Bitci ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlemesine Bitci Gizlilik Politikası (“Politika”) ve ilgili Mevzuat uyarınca açık rıza göstermektesiniz. Bitci (i) platformlar’ı kullanırken bizimle gönüllü olarak paylaştığınız bilgileri ve (ii) platformlar’da yer alan hizmetleri kullanırken, Politika’da belirtilen amaçlara uygun şekilde otomatik olarak elde edilen bilgileri sadece yasaların izin verdiği ölçüde toplar.

2. Sizinle ilgili Toplayabileceğimiz Bilgiler ve Toplanma Amacı

Hukuki veya düzenleyici otoritelerce getirilen yükümlülükler kapsamında, aşağıda Toplanan Bilgi kategorisinde yer alan tüm kişisel bilgileriniz ayrıca, kişisel bilgilerinizi, yurt içi veya yurt dışında soruşturmalar, kovuşturmalar veya soruşturmalarla bağlantılı olarak mahkeme, adli veya idari düzenleyici otoriteler gibi üçüncü kişiler için ya da hukuki veya düzenleyici otoritelerce getirilen yükümlülüklere uymak için işleyebiliriz ve paylaşabiliriz. Söz konusu otoritelerce izin verildiği ölçüde ve bir suçun önlenmesi veya tespit edilmesine halel getirmedikçe, bu tür talepleri size yönlendirmek veya yanıt vermeden önce sizi bilgilendirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Ayrıca, kişisel verilerinizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde uyarlamak amacıyla, pazarlama, tüketici profilleri veya demografik araştırmalar için dâhili istatistikler oluşturmak amacıyla kullanabiliriz. Amacımız kullanıcılarımızı daha iyi anlamak ve kullanıcılarımıza daha iyi hizmet vermektir.

Toplanan Bilgi

Toplanma Amacı

İletişim formu aracılığı ile bize ilettiğiniz adınız, e-posta adresiniz ,T.C. kimlik numaranız, doğum tarihiniz, kimliğiniz, kimliğinizin ön yüzü, kimliğinizin arka yüzü, beyaz bir kağıda bitci.com, adınız soyadınız yazılı selfie fotoğrafınız ve diğer iletişim bilgileriniz

- Talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sağlanması

-Platformlara kayıt oluşturulması, platformlarda sunulan hizmetlerden faydalanma,

- KYC ve AML kontrolü

- İlginizi çeken ürün ve hizmetlerimize ilişkin sizinle irtibata geçmek

- Müşterilerimizi anlamak ve ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve uyarlamak

- Değişiklikleri bildirmek

- İşletmemizi yeniden düzenlemek veya değişiklik yapmak

Bizimle iletişime geçmeniz halinde, yazışma kayıtlarımız

- Müşterilerimizi anlamak ve ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve uyarlamak

- İşletmemizi yeniden düzenlemek veya değişiklik yapmak

Ziyaret ettiğiniz sayfalar için ürünlerimizi / hizmetlerimizi kullandığınız süre hakkında bilgiler ve platformlarımızdaki hesabınızda oturum açtığınızda gerçekleştirdiğiniz faaliyetleriniz hakkında diğer bilgiler

- Müşterilerimizi anlamak ve ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve uyarlamak

- Belli faaliyetleri izlemek

- İşletmemizi yeniden düzenlemek veya değişiklik yapmak

Tarafınızca tamamlanan ankette verilen bilgiler

- Müşterilerimizi anlamak ve ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve uyarlamak

- Değişiklikleri bildirmek

- İşletmemizi yeniden düzenlemek veya değişiklik yapmak

Düzenlediğimiz yarışmalara, çekilişlere veya diğer promosyonlara katılımınıza yönelik kişisel bilgileriniz

- Talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sağlanması

- Değişiklikleri bildirmek

- İşletmemizi yeniden düzenlemek veya değişiklik yapmak

işletim sisteminiz, tarayıcınız, yazılım uygulamalarınız, IP adresiniz, coğrafi konumunuz, güvenlik durumunuz ve diğer cihaz bilgileriniz gibi bilgiler

- Deneyiminizi iyileştirmek, dolandırıcılığa karşı korunmak ve riski yönetmek

- Belli faaliyetleri izlemek

- Platform içeriğinin uyumunu sağlamak

- İşletmemizi yeniden düzenlemek veya değişiklik yapmak

reklam tercihlerinizin ayrıntıları (örneğin iletişim tercihleri) ve size sunmak için uygun ürün ve hizmetlerin seçilmesiyle ilgili bilgiler

- İlginizi çeken ürün ve hizmetlerimize ilişkin sizinle irtibata geçmek

- Müşterilerimizi anlamak ve ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve uyarlamak

- İşletmemizi yeniden düzenlemek veya değişiklik yapmak

IP adresiniz ve alan adınız, tarayıcı sürümünüz ve işletim sisteminiz, trafik verileriniz, konum verileriniz, web günlükleri, gönderileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tanımlama bilgileri ve diğer izleme teknolojileri aracılığıyla toplanan bilgiler ve web sitelerine yaptığınız ziyaretlerin ayrıntıları, bilgi forumu, diğer iletişim verileri ve eriştiğiniz kaynaklar

- Müşterilerimizi anlamak ve ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve uyarlamak

- Belli faaliyetleri izlemek

- Platform içeriğinin uyumunu sağlamak

- İşletmemizi yeniden düzenlemek veya değişiklik yapmak

Katılmayı seçmeniz halinde (örneğin, Bitci'nin Facebook veya Twitter'daki profilini "beğenerek", bir mesaj göndererek veya bir anketi yanıtlayarak), SNS gizliliğinize bağlı olarak kişisel bilgileri içerebilecek şekilde açıkladığınız bilgiler

- İlginizi çeken ürün ve hizmetlerimize ilişkin sizinle irtibata geçmek

- Müşterilerimizi anlamak ve ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve uyarlamak

- Değişiklikleri bildirmek

- İşletmemizi yeniden düzenlemek veya değişiklik yapmak

3. Kişisel Verilerinizin Depolanması ve Doğruluğu

Bitci, sizin tarafınızdan sağlanan verileri güvenli bir şekilde depolar ve yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği şekilde, paylaştığınız bilgilerin yetkisiz erişimini veya toplanmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri alır.

Gerek bize gerekse de satın alınan veya işlemlerinize konu mal veya hizmetin ödemesi için ilgili hizmet sağlayıcıya kişisel veya başka bir veri sağlamanız halinde, bu verinin sağlanması ya da işlemin gerçekleştirilmesi sonucu olarak ortaya çıkan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve diğer maddi veya maddi olmayan herhangi bir konu, kayıp, zarardan münhasıran sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

4. Bilgilerinizin Kiminle Paylaşıldığı

Bitci, sizin rızanız olmadan, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri pazarlama amacıyla üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. Bitci, hizmet kapsamı gerektirdiği ölçüde, kişisel bilgilerinizi, Türkiye'de veya yurtdışında bulunan, ödeme hizmet sağlayıcısı veya diğer hizmet sağlayıcıları gibi, yüklenicilerine, acentelerine, danışmanlarına (hukuki, finansal, vergisel veya diğer danışmanlar gibi) veya Bitci’nin ana hissedarı ve ana hissedarının ortak olduğu  diğer şirketlere ve bizim adımıza faaliyette bulunan Bitçi’nin diğer üyeleri ile paylaşabilir. Bitçi, bu verileri bir ürün siparişine yanıt olarak üçüncü taraf satıcılara yönlendirebilir veya sizden Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında ayrıca izin almak kaydıyla sizi ticari bülten dolaşım listesine ekleyebilir.

Bitci tarafından toplanan verilerin bir kısmı, tarafınıza ait profilin gösterilebilmesi amacıyla diğer kullanıcılarla paylaşılabilir. Profilinizde gösterilecek bilgilerin kapsamı ise tarafınızca belirlenir.

Hizmet sağlayıcımız olan harici web siteleri ve şirketler, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinize, platformlarıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirler. Bu web siteleri ve şirketler, işbu Gizlilik Politikası’nın kapsamı dışındadır ve bu web sitelerine ve şirketlere uygulanamaz. Lütfen ilgili web sitelerinin ve şirketlerin gizlilik politikasına doğrudan başvurunuz.

5. Güvenlik Düzeyi

Bitci, kişisel bilgilere, bunların bütünlüğüne ve güvenliğinin korunmasına önem vermektedir. Bu nedenle, tarafınızca sağlanan verilerin değiştirilmemesini ve herhangi bir bilgiye erişimin yetkisiz kişilerce erişilmemesi için kişisel bilgilerinizin sıkı bir şekilde izlendiği yüksek güvenlikli veri tabanlarımızda güvenle saklanmasını sağlıyoruz.

6. Çocuklara ilişkin Kişisel Verilerin Korunması 

18 yaşın altında ve reşit olmayanlar, ebeveynlerinin veya vasilerinin izni olmadan, platformlarımız üzerinden herhangi bir ücretli hizmeti sipariş etmemeli veya platformlarımızda on-line olmamalıdır. 13-17 yaşlarındaki kişilerin, herhangi bir bilgi almak veya içerik hakkında yorum yapmak istemeleri durumunda, ebeveynlerinin Gizlilik Politika’mızı okumalarını ve gerekirse gizlilik yükümlülüğümüzle ilgili bizimle iletişime geçmelerini istemelidirler.

7. Sınır Ötesi Transferler

Açık Rıza Beyanını kabul ederek, kişisel bilgilerinizin Politika ve ilgili Mevzuat uyarınca yurt dışına aktarılmasına ve yurt dışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşılmasına açık rıza göstermektesiniz.

8. Çerezler

Bizler, Çerez Politikası’nda belirtildiği şekilde çerezler kullanabileceğimiz gibi aynı zamanda, alışkanlıklara, kullanım şekillerinize ve kullanıcı gruplarının demografik özelliklerine ilişkin istatistikleri grup veya bireysel olarak analiz etmek ve ortaya çıkarmak için kişisel verilerinizi toplu halde anonim veriler olarak işleyebiliriz. Bitci, söz konusu anonim verileri üçüncü kişilerle sizin rızanız olmadan paylaşabilir.

9. Gizlilik Politikasında Değişiklikler

Bitci, platformlar üzerinden, dilediği zaman Politika’da değişiklik yapma hakkını haizdir. Anlık bildirimler, e-postalar göndererek veya platformlar aracılığı ile duyurular yayınlayarak siz kullanıcılarımızı bu bildirimdeki önemli veya maddi değişikliklerden haberdar ederiz. Yapılan tüm değişiklikler, platformlarda yayımlanır ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlük kazanır.

11. Haklarınız

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, 6698 Sayılı Kanun madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızın kullanılmasına ilişkin talebinizi yazılı olarak Bitci’ye iletin. Bu çerçevede, söz konusu haklarınızı kullanmak için, kişisel kimlik bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen haklardan hangisini kullanmak istediğinizi belirten talep mektubunuzu aşağıdaki adrese veya e-posta adresine gönderin:

Bitci

Adres: Ortakent Yahşi Mahallesi, Hortma Caddesi, No:9 Bodrum/MUĞLA

E-posta: [[email protected]]

Usamos cookies no nosso site para lhe fornecer um serviço melhor, mais rápido e mais seguro. Para obter informações detalhadas, você pode consultar nossa Política de Cookies.

Análise