Açık Rıza Beyanı

Bitci Teknoloji Anonim Şirketi (“Bitci”) borsabitci.com kripto varlık borsası üzerinden Bitcicoin başta olmak üzere BitciChain vasıtasıyla geliştirilen taraftar token’lar ve diğer kripto varlık alım satımı, transferi, kripto varlıkların, nakde çevrilmesi; wallet.bitcichain.com üzerinden kripto varlıkların saklanması için dijital cüzdan hizmeti sunulması; bitciexp.bitcichain.com üzerinden kripto varlık piyasasının kullanıcılar tarafından eş zamanlı takibinin yapılması; paybitci.com üzerinden kripto varlıkların ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ödeme amacıyla kullanılması ve bununla bağlı diğer ürün ve hizmetleri (“hizmetler”) ve sayılanlar da dahil sahip olduğu mobil uygulamaları, diğer web siteleri veya platformlar (“platform(lar)”) üzerinden sağlanan diğer tüm içerikleri (“içerik”), tarafınızdan sunulan ürün ve hizmetlerin kullanıcısı olarak, yurt içi veya yurt dışında olmak üzere, aşağıda belirtilen kişisel verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla Bitci tarafından veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiğiniz veri işleyenler tarafından elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda depolanabileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde ifşa edilebileceğini, aktarılabileceğini ve devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; ayrıca, bu hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından Bitci Aydınlatma Metni vasıtasıyla bilgilendirildiğimi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat (“6698 sayılı Kanun”) çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

Hukuki veya düzenleyici otoritelerce getirilen yükümlülükler kapsamında, aşağıda Toplanan Bilgi kategorisinde yer alan tüm kişisel bilgilerim, yurt içi veya yurt dışında soruşturmalar, kovuşturmalar veya soruşturmalarla bağlantılı olarak mahkeme, adli veya idari düzenleyici otoriteler gibi üçüncü kişiler için ya da hukuki veya düzenleyici otoritelerce getirilen yükümlülüklere uymak için tarafınızca işlenebilir.

Ayrıca, kişisel verilerimin, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi uyarlamak için pazarlama, tüketici profilleri veya demografik araştırmalar vb. için dâhili istatistikler oluşturmak amacıyla tarafınızca kullanılmasına açık rıza veriyorum.

Toplanan Bilgi

Toplanma Amacı

İletişim formu aracılığı ile size ilettiğim adım, e-posta adresim, T.C. kimlik numaram, doğum tarihim, kimliğim, kimliğimin ön yüzü, kimliğimin arka yüzü, beyaz bir kağıda bitci.com, adım soyadım yazılı selfie fotoğrafım ve diğer iletişim bilgilerim

- Talep ettiğim ürün ve hizmetlerin sağlanması

-Platformlarınıza kayıt oluşturulması ve platformlarınızda sunulan hizmetlerden faydalanma

- KYC ve AML kontrolü,

- İlgimi çeken ürün ve hizmetlerinize ilişkin benimle irtibata geçmek

- Müşterileri anlamak ve ürün ve hizmetleri geliştirmek ve uyarlamak

- Değişiklikleri bildirmek

- İşletmeyi yeniden düzenlemek veya işletmede değişiklik yapmak

Sizinle iletişime geçmem halinde, yazışma kayıtlarım

- Müşterileri anlamak ve ürün ve hizmetleri geliştirmek ve uyarlamak

- İşletmeyi yeniden düzenlemek veya işletmede değişiklik yapmak

Ziyaret ettiğim sayfalar için ürünlerinizi / hizmetlerinizi kullandığım süre hakkında bilgiler ve platformlarınızdaki hesabımda oturum açtığımda gerçekleştirdiğim faaliyetlerim hakkında diğer bilgiler

- Müşterileri anlamak ve ürün ve hizmetleri geliştirmek ve uyarlamak

- Belli faaliyetleri izlemek

- İşletmeyi yeniden düzenlemek veya işletmede değişiklik yapmak

Tarafımca tamamlanan ankette verilen bilgiler

- Müşterileri anlamak ve ürün ve hizmetleri geliştirmek ve uyarlamak

- Değişiklikleri bildirmek

- İşletmeyi yeniden düzenlemek veya işletmede değişiklik yapmak

Düzenlediğiniz yarışmalara, çekilişlere veya diğer promosyonlara katılımıma yönelik kişisel bilgilerim

- Talep ettiğim ürün ve hizmetlerin sağlanması

- Değişiklikleri bildirmek

- İşletmeyi yeniden düzenlemek veya işletmede değişiklik yapmak

İşletim sistemim, tarayıcım, yazılım uygulamalarım, IP adresim, coğrafi konumum, güvenlik durumum ve diğer cihaz bilgilerim gibi bilgiler

- Deneyimimi iyileştirmek, dolandırıcılığa karşı korunmak ve riski yönetmek

- Belli faaliyetleri izlemek

- Platform içeriğinin uyumunun sağlanması

-İşletmeyi yeniden düzenlemek veya işletmede değişiklik yapmak

reklam tercihlerimin ayrıntıları (örneğin iletişim tercihleri) ve bana sunmak için uygun ürün ve hizmetlerin seçilmesiyle ilgili bilgiler

- İlgimi çeken ürün ve hizmetlerinize ilişkin benimle irtibata geçmek

- Müşterileri anlamak ve ürün ve hizmetlerinizi geliştirmek ve uyarlamak

- İşletmeyi yeniden düzenlemek veya işletmede değişiklik yapmak

IP adresim ve alan adım,  tarayıcı sürümüm ve işletim sistemim, trafik verilerim, konum verilerim, web günlükleri, gönderilerim dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tanımlama bilgileri ve diğer izleme teknolojileri aracılığıyla toplanan bilgiler ve web sitelerine yaptığım ziyaretlerin ayrıntıları, bilgi forumu, diğer iletişim verileri ve eriştiğim kaynaklar

- Müşterileri anlamak ve ürün ve hizmetlerinizi geliştirmek ve uyarlamak

- Belli faaliyetleri izlemek

- Platform içeriğinin uyumunu sağlamak

- İşletmeyi yeniden düzenlemek veya işletmede değişiklik yapmak

Katılmayı seçmem halinde (örneğin, Bitci'nin Facebook veya Twitter'daki profilini "beğenerek", bir mesaj göndererek veya bir anketi yanıtlayarak), SNS gizliliğime bağlı olarak kişisel bilgileri içerebilecek şekilde açıkladığım bilgiler

- İlgimi çeken ürün ve hizmetlerinize ilişkin benimle irtibata geçmek

- Müşterileri anlamak ve ürün ve hizmetlerinizi geliştirmek ve uyarlamak

- Değişiklikleri bildirmek

- İşletmeyi yeniden düzenlemek veya işletmede  değişiklik yapmak

  • Talep ettiğim ürün ve hizmetlerin sağlanması, sizinle aramda yapılan herhangi bir anlaşmadan doğan yükümlülüklerinizi yerine getirmek veya hizmetleriniz ve ürünlerinizdeki değişiklikler hakkında bilgilendirme yapmak da dahil olmak üzere hizmetlerinizi yönetmek.
  • İlgimi çeken ürün ve hizmetlerinize ilişkin benimle irtibata geçmek, bu ürün ve hizmetleri almayı seçtiğim takdirde bunlara ilişkin güncellemeler ve teklifler sunmak. Bilgilerimi ayrıca uygulama içi uyarılar, posta, e-posta, telefon, SMS veya çevrimiçi veya sosyal medya reklamları yoluyla iş ortaklarınızın ürün ve hizmetlerini bana pazarlamak için de kullanabilirsiniz.
  • Müşterileri anlamak ve ürün ve hizmetleri geliştirmek ve uyarlamak, Kullanım kalıplarımı, tercihlerimi ve pazarlama gereksinimlerimi daha iyi anlamak, bu kapsamda faaliyetlerinizi, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi geliştirmek için kişisel bilgilerimi analiz edebilirsiniz;
  • Belli faaliyetleri izlemek, hizmet kalitesini, prosedürlere, kullanım şartlarına ve politikalara uyumu sağlamak için sorgularımı ve işlemlerimi izlemek ve dolandırıcılıkla mücadele etmek (siparişimi / siparişlerimi işlerken ödeme yöntemime karşı sahtecilikle mücadele kontrolleri yapmak dahil);
  • Değişiklikleri bildirmek, ürün ve hizmetlerinize ilişkin değişiklikleri bildirmek.
  • Platform içeriğinin uyumunu sağlamak, platformlarınızdaki içeriğin, verilerimin iş ortaklarınıza, tedarikçilerinize ve / veya hizmet sağlayıcılarınıza iletilmesini de içerebilecek şekilde benim ve cihazım için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak.
  • İşletmeyi yeniden düzenlemek veya işletmede değişiklik yapmak, (i) işletmenizin tümünün veya bir kısmının üçüncü bir şahsa satışı için müzakerelere tabi olmanız durumunda; (ii) işletmeniz üçüncü bir tarafa satıldığında; veya (iii) işletmeniz yeniden yapılanma sürecinden geçerse, önerilen herhangi bir satışı veya yeniden düzenlemeyi analiz etmek amacıyla herhangi bir detaylı inceleme (due diligence) sürecinin bir parçası olarak kişisel bilgilerimin bir kısmını veya tamamını ilgili üçüncü tarafa (veya danışmanlarına) aktarılabilir.

Bitci, işbu açık rıza beyanı ile kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerimi pazarlama amacıyla üçüncü taraflarla paylaşabilir. Bitci tarafından, hizmet kapsamı gerektirdiği ölçüde, kişisel bilgilerim, Türkiye'de veya yurtdışında bulunan, ödeme hizmet sağlayıcısı veya diğer hizmet sağlayıcıları gibi, yüklenicileri, acenteleri, danışmanları (hukuki, finansal, vergisel veya diğer danışmanlar gibi) veya Bitci’nin ana hissedarı ve ana hissedarının ortak olduğu  diğer şirketler ve sizin adınıza faaliyette bulunan Bitçi’nin diğer üyeleri ile paylaşılabilir. Bitçi, bu verileri bir ürün siparişine yanıt olarak üçüncü taraf satıcılara yönlendirebilir veya Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında ayrıca izin almak kaydıyla beni bir ticari bülten dolaşım listesine ekleyebilir.

Bitci tarafından toplanan verilerin bir kısmı, tarafıma ait profilin gösterilebilmesi amacıyla diğer kullanıcılarla paylaşılabilir.

Hizmet sağlayıcınız olan harici web siteleri ve şirketler, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerime, platformlarınızdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirler. Bu web siteleri ve şirketlerin,  Gizlilik Politikanızın kapsamı dışında olduğunu kabul ediyorum.

Bitci kişisel tanımlanabilir bilgilerimi, açık rızam olmaksızın, yürürlükteki yasalara ve mahkeme kararlarına uymak için paylaşabilir.

18 yaşının altında olmadığımı, Bitci ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri size bildireceğimi, Bitci’nin Poitika ve diğer belgelere ilişkin tek taraflı olarak değişiklik yapabileceğini buna ilişkin bildirimleri takip edeceğimi, kişisel verilerimle ilgili tüm uyuşmazlıkların İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve icra dairelerince çözümleneceğini kabul ve beyan ederim.

 

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, 6698 Sayılı Kanun madde 11 uyarınca sahip olduğum haklar aşağıda sayılmıştır:

a) Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) 6698 Sayılı Kanun 7 maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) İşbu maddenin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki hakların kullanılmasına ilişkin bir talebim olması halinde, kişisel kimlik bilgilerimi ve yukarıda belirtilen haklardan hangisini kullanmak istediğimi belirten talebimi aşağıdaki adrese veya e-posta adresine gönderme hakkım olduğunu bildiğimi beyan ederim:

Bitci:

Adres: Ortakent Yahşi Mahallesi, Hortma Caddesi, No:9 Bodrum/MUĞLA

E-mail: [email protected]

Size daha iyi, hızlı ve güvenli hizmet sunabilmek için sitemizde çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

İncele